Day 25 - Bad luck has turned around

Position: N 37° 40' W 039° 07' UTC 1400

Nautical miles left: 499

Finally it feels like our bad luck has turned around. At least for a short while. Yesterday was an amazing day. No wind what so ever, but sunny and relaxing. With dolphins playing around the boat. Normally slow days like that make me a bit stressed, but not yesterday. After all the bad weather we have had lately it was actually nice to have a calm day. We motored the entire day, and since the diesel indicator is not working properly it was a little bit risky. We made some calculations and decided to stop the engine when the indicator said 10 litres left. And save the hopefully existing, last litres for entering the harbour in Horta. When I got of my watch at 24.00 last night we had 11 litres left. But just then the winds had picked up again and we could start sailing again. Perfect timing!

This morning we had our first close encounter with an other sailing yacht in a very long time. I called them up on the VHF and it turned out to be our Russian friends from the ARC. It is amazing how a big ocean sometimes can seem so small. We chatted for a while and decided to meet up for a beer in Peters' café when we get to Horta. Since they have a bigger boat and more diesel left they will probably get there a while before us. But we are slowly getting closer.

Today we actually have less than 500 Nm left. This is going to be celebrated with canned fruit salad . Since it also is Catrine´s fiction birthday today we might even open a tin of pineapple. Already looking forward to tonight.

LOVE / Deckhand Emelie

Posted in |

1 comments:

  1. Lars Lindborg Says:

    Hej

    Det är skoj att läsa om er segling och allt som går sönder. Jag håller på att planera en egen långsegling (är jag ensam om det?:-) och saknar därför någon typ av sammanställning av vad som gått galet, hur ni har löst problemet eller kommit runt det. Allt emellanåt så skriver ni att något gått sönder, men varför gick det sönder? Nu vet man kanske inte alltid orsaken, men man tror ofta sig veta och det är också intressant. Ni skrev ganska mycket om kylen som gick sönder och vad jag förstått så fungerar den nya om ni bara haft ström till den. Men vad är det för typ av kyl? Eller är det en frys? Hur stor är den? Den kan inte vara allt för stor när någon tog med den nya i sitt bagage. Er elektriska autopilot har gått sönder men är det pga. en dålig autopilot eller för hårt användande? Monitor skall väl vara en av de starkaste vindrodern på marknaden, så ni har extra otur att det gått sönder. Hur var det med gasen, hade ni ”plast” flaskor, eller aluminium med er hemmaifrån? Fick ni köpt andra längs vägen? Själv har jag en 30 fots båt, så er är ganska lika i storlek och därför är era lösningar extra intressanta för mej. Sen tror de flesta att man inte kan göra en atlantsegling med en 30 fotare, så era erfarenheter borde kunna inspirera många att våga ge sig iväg. Även små saker som hur mycket kan spisen kan svänga i sin balansupphängning (och om det är tillräckligt), eller i vilken riktning toaletten är monterad och om det fungerar, är intressant att få veta. En liten varning. Sista dagen in mot Fajal är den längsta på hela turen, men det vet ni väl redan om.

    Lars