Atlantic pictures

Most of the pictures from this last crossing were of dolphins, I have picked the best for you and blended them with some pictures from our life on Cantare. You find them here: http://picasaweb.google.com/SailingCantare/AtlanticCrossing2#

There is also a new post in Swedish on the insurance company Europeiska's homepage, you find dit here: http://www.europeiska.se/sv/blogg/?p=1807

/The Captain

Posted in |

4 comments:

 1. Anonymous Says:

  Great pictures!

 2. Anonymous Says:

  Såg bilderna på er flagga.

  " Statschefen och med dennes tillstånd andra medlemmar av det kungliga huset får använda tretungad flagga med eller utan stora eller lilla riksvapnet på ett vitt fält i korsets mitt.

  Den två eller tretungade flaggan används som örlogsflagga av Försvarsmakten och enligt föreskrifter som regeringen bestämmer av andra myndigheter som bedriver militär verksamhet. När en sådan flagga är befälstecken, markeras detta genom en särskild beteckning i övre inre fältet"

 3. Anonymous Says:

  Och ???
  Kom vidare med ditt liv!!!
  Peter Pan

 4. First Mate Sofia Says:

  First Mate vill meddela att vår flagga inte är en örlogsflagga utan en flagga med en särskild historia som är fullt legal!